Noua structură administrativă a Agenţiei de Presă Masonică din România

luni, 31 august 2009

În conformitate cu ultimele decizii luate de Fondatorul Agenţiei de Presă Masonică din România şi modificate astăzi, structura internă a APMR constă în două secretariate cu atribuţii generale, interne şi externe, după cum urmează:

Secretariat I – Secretariat General şi Relaţii Internaţionale, condus de Secretarul I al APMR, Ivan Stănescu.

Secretariat II – Relaţii Naţionale, condus de Secretarul II al APMR, I.V.

Coordonarea politicii externe, nu şi decizionale, a APMR a fost delegată IMNA şi, prin urmare, Înaltului Reprezentant IMNA.

De asemenea, vă rugăm ca scrisorile electronice să fie însoţite de următoarea menţiune, după caz: interes general, Secretariat I, Secretariat II, Fondatorul A.:P.:M.:R.:, Consiliul de Conducere A.:P.:M.:R.:/G.:P.:M.:R.:, (secretariat) Înalt Reprezentant IMNA.

Cuvântul Fondatorului Agenţiei de Presă Masonică din România

Prea Iubiţi membri ai Ordinului Masonic,
Dragii mei cititori,

Vă salut, din nou, cu cele mai frăţeşti sentimente! Agenţia de Presă Masonică din România îşi reia activitatea astăzi, 1 septembrie, 2009 era vulgară, după o absenţă considerabilă, cel puţin pentru tipul de activitate prestată. Dar acasta nu înseamnă că APMR a fost inactivă. Aş putea spune că a fost mai active decât în perioada normală de lucru.

Aceasta şi-a continuat activitatea prin închegarea unor importante relaţii cu câteva Obedienţe Masonice din străinătate, a realizat analizele-i masonice specifice şi a purtat corespondenţa obişniută.

Am avut deosebita plăcere să primim o veste ce ne-a îmbucurat foarte mult: APMR a apărut pe prima pagină a cotidianului mexican Noticorreo. Cu doar o săptămână înainte de acest eveniment, în cadrul Marelui Consiliu Masonic dintr-una din Văile din Mexic, în prezenţa Marilor Demnitari Masonici, precum Preşedintele Consiliului Masonic Mexican, membrii ai Supremului Consiliu, Marea Lojă Valle de Mexico etc, din acea Vale, a fost rostit mesajul de salut al Înaltului Reprezentant IMNA.

Sărind peste alte evenimente, voi ajunge direct la o altă reuşită, paradoxal, tot în Valea Mexic, acolo unde, în urma unor scurte negocieri, am primit aprobarea S.’.C.’. Mexic de a mediatiza cea de-a XXIX-a reuniune a liderilor de R.’.S.’.A.’.A.’. din Mexic.

Un alt eveniment a îl reprezintă intenţiile GLEG din Brazilia care a declarat, prin Consilierul de Presă, că doreşte a trimite lunar APMR toate buletinele oficiale ale Confederaţiei Masoneriei Simbolice din Brazilia pentru a le publica, în ciuda caracterului de ordin intern al acestor documente oficiale de analiză, lucru pentru care ne simţim profund onoraţi, ţinând cont de faptul că CMSB reprezintă cea mai mare structură masonică din America Latină, care reuneşte peste 100.000 de masoni, mare parte membrii de R.’.S.’.A.’.A.’.

Un eveniment la fel de important a fost şi Reuniunea IMNA 2009, organizată sub auspiciile APMR. Importanţa acestui eveniment a fost dată de faptul că au fost discutate politicile interne şi externe a peste 110 Obedienţe, Federaţii, Confederaţii şi structuri masonice la nivel mondial, toate acestea fără prezenţa la lucrări a acestora.

Doresc a aminti şi faptul că publicaţia de limbă franceză, Le Monde Maconnique, susţinută de noi, a început să capete un caracter internaţional, prin preluarea de informaţii de către unele Obedienţe şi Loji, din Europa, Canada şi Africa. Una din plăcutele surprize a sosit tocmai din Valea Elveţia (din motive de securitate internă nu se pot expune coordonatele masonice).

Nu înainte de a încheia această cuvântare, vreau să menţionez şi faptul că APMR a devenit cel mai important pion de politică externă a IMNA, dispunând de cea mai mare platformă media şi informativă, în afară de cea a IMNA, din spaţiul masonic virtual cunoscut astăzi. Ca dovadă a acestui faptul, am acordat dreptul Agenţiei de Presă Masonică din Brazilia şi din Mexic să folosească platforma noastră, iar în viitor, Agenţia de Presă Masonică din Italia şi Agenţia de Presă Masonică ********** va beneficia de acelaşi sistem preferenţial.

Închei aceste rânduri urând tuturor un an masonic mai calm şi prosper, şi fie ca Echinocţiul de Toamnă să nu aducă evenimente neplăcute.

Cu îmbrăţişări frăţeşti,

Fratele Fondator
Agenţia de Presă Masonică din România

Coventul Marelui Orient al Franţei

În perioada 1 – 4 septembrie, are loc în Orientul Lyon, din Valea Franţa, Conventul anual al Marelui Orient al Franţei. Conventul de anul acesta reprezintă o provocare pentru masonii laici din ţara lui Richelieu: intră femeile în GOdF?

APMR şi-a lărgit, în cadrul IMNA, jurisdicţia cu încă două Comisariate: Brazilia şi Portugalia

Secretariatul I al APMR a anunţat, în data de 30 august, faptul că JORNAL MAÇÔNICO face parte, în mod oficial, din GPMR. Comunicatul a afost emis în limba engleză, castellano şi portugheză. În acelaşi comunicat, Ivan Stanescu, Secretar I al APMR, vorbeşte şi despre sprinijul pe care Agenţia îl va acorda viitoarelor Agenţii de Presă Masonică din Brazilia şi din Mexic, care vor deveni cele mai mari şi mai importante structuri masonice informative din America Latină, folosind aceeaşi platformă media şi informativă a APMR.

Al XXIX-lea Congres Naţional Masonic de Grade Filozofice ale R.’.S.’.A.’.A.’. din Mexic

A avut loc la finele lunii august, atunci când, în Orientul Durango, s-au reunite liderii Supremului Consiliu de Suverani Mari Inspectori Generali de Grad 33 şi Ultim pentru Jurisdicţia Masonică a Statelor Unite Mexicane. Reuniunea de anul acesta a fost marcată de nefastele evenimente economice, politice şi sociale acre au zdruncinat Valea Mexic şi celelalte Văi ale lumii.

Agenţia de Presă Masonică din România a fost prima şi poate singura structură masonică informativă din lume care a primit acordul Comitetului Organizator, condus de Suveranul Mare Comandor Trejo Cerda, de a pune la punct o mediatizare la o scară internaţională.

Forţele Armate ale Braziliei l-au primit pe Marele Maestru al Marelui Orient din Statul Para

În cadrul celei de-a LXV-a Comemorări a Bazei Militare din Orientul Belem, Forţele Armate ale Braziliei l-au întâmpinat pe Marele Maestru Waldemar Coelho, o emenienţă a masoneriei braziliene. Primit cu onoruri, ca orice şef de stat, acesta a participat, alături de toţi demnitarii prezenţi la eveniment, la defilarea militară şi la cina de gală.

Marele Maestru a fost întâmpinat de Colonelul şi Fratele Roberto Araujo, în data de 21 august. Ceremoniile au luat sfârşit seara, după dineul de la Cazinoul Ofiţerilor.

Primul Congres Masonic Bolivian “Masoneria, Societatea şi Datoriile Umane”

Va avea loc în aceeaşi perioadă cu Reuniunea Zonei VI CMI, în acelaşi Orient. Acesta reprezintă primul congres Masonic realizat în Bolivia aşteptându-se o elaborare a Cartei Universale a Datoriilor Umane. Deciziile şi rezultatele vor fi difuzate de comisia delegată de Marea Lojă a Boliviei.

Agenţia de Presă Masonică din România va analiza aspectul internaţional al acestui document, făcând o analiză ***********, păstrându-şi dreptul de a nu da publicităţii nici rezultatele integrale emise de Marea Lojă a Boliviei şi nici analiza-i.

Adunarea Generală a Zonei VI a Confederaţiei Masonice Interamericane

Reuniunea va avea loc în perioada 1 – 4 ocombrie, reunind toate Marile Loji CMI din Zona VI, în Orientul Santa Cruz, Valea Bolivia, sub auspiciile şi organizarea Marii Loji din Bolivia. Această reuniune reprezintă un semn clar al redeşteptării masoneriei boliviene, amorţită de ceva ani de zile.

Ziua Masonului în Brazilia

Masoneria din Brazilia a celebrat Ziua Masonului, cu specificu-i de rigoare: fast şi somptuozităţi la nivel local, statal şi federal. Municipalităţile, Guvernatorii statelor Braziliene şi conducerea militară şi politică a Federaţiei Braziliene au cântat la unison imnul Masonic naţional şi au adus omagiu Masonului, aşa cum este el înţeles în Masoneria carioca. Pe întreg cuprinsul ţării, Marile Loji şi Marile Oriente au organizat ceremonii masonice specifice. Una dintre cele mai importante a avut loc în Espirito Santo, iar o alta chiar în cadrul Senatului Federal al Braziliei, acolo unde Marele Maestru General a avut o cuvântare.

În discursul din Camera Deputaţilor, Marele Maestru al GLEG şi Preşedinte al Adunării Generale a CMSB a amintit despre evenimentul promovat de Agenţia de Presă Masonică din România, lucru îmbucurător pentru noi, ceea ce ne îndeamnă să ne ridicăm standardele şi să menţinem cu Masoneria Conservatoare din Brazilia relaţii la cel mai înalt nivel.

Agenţia de Presă Masonică din România pe prima pagină în presa scrisă din Mexic

A devenit deja o tradiţie pentru Agenţia de Presă Masonică din România să promoveze, la nivel internaţional, evenimente masonice din întreaga lume” - scria autorul articolului despre APMR, în luna august a acestui an. APMR a negociat cu Marele Consiliu şi cu Comisia pentru Comunicare Socială a Marii Loji “El Potosi” promovarea celor 118 ani de existenţă, eveniment la care a participat crema masoneriei regulare din Valea Mexic. Actualmente exista o relatie foarte bine închegată între conducerea Marii Loji mexicane şi APMR, purtându-se o corespondeţă permanentă şi fructuoasă.

Adunarea Generală a IMNA în Valea România

După ce a fost amânată de două ori, iar locaţiile schimbate, ultima decizie a fost luată, iar Adunarea generală a IMNA şi-a ţinut lucrările în Valea noastră. Agenţia de Presă Masonică din România a fost organizatorul acestui eveniment, sub atenta supraveghere a Înaltului Reprezentant IMNA, cel care a şi prezidat lucrările Adunării Generale a IMNA.

Delegaţiile masonice au sosit în capitala ţării noastre în data de 13 şi 14 august. Acestea au beneficiat de protecţia anonimatului, conform Principiilor IMNA, nefiind divulgate numele acestora, nici Hotelul la care au fost cazaţi ori itinerariul cultural parcurs în Bucureşti. În dimineaţa zilei de 14 august, imediat după sosirea ultimelor delegaţii, un convoi de maşini a părăsit Orientul. Până abia a doua zi nu a fost cunoscută locaţia în care a avut loc Adunarea Generală, din motive de securitate. Locaţia a fost ulterior dezvăluită, aceasta fiind Orientul Sinaia.

La lucrările Adunării Generale au participat masoni de pe trei contiente, din Emisfera de Vest şi cea de Nord, din state precum Statele Unite ale Americii, România, Brazilia, Mexic, Peru, Serbia etc.

Punctul culminant al Adunării Generale a reprezentat proiectul de politică externă pe zece ani, dat spre aprobare de către Fondatorul IMNA, cel care, chiar dacă a sosit în România, a refuzat să participe la lucrări şi să prezideze Adunarea Generală. Acesta a preferat să asculte conversaţiile dintr-o sală alăturată şi să îi delege Înaltului Reprezentant prerogativele Preşedintelui Adunării Generale. Vicepreşedinte a fost delegate şeful delegaţiei masonice a Diario Masonico, iar Secretar General al Adunării, pe atunci viitorul, Secretar General al APMR, domnul Ivan Stanescu.

În unanimitate a fost adoptat proiectul de poltiică externă, compus din opt volume considerabile. Totalul orelor dedicate dezbaterii proiectului a fost estimat la aproximativ 20 de ore. În cadrul lucrărilor au fost interzize înregistrările video, audio şi fotografiile, delegaţii fiind invitaţi să nu intre în sala Adunării Generale cu niciun fel de dispozitiv ce dispune de capacităţile sus menţionate.

Rezultatul cenzurat al acestor decizii va fi făcut public în lunile septembrie-octombrie, pe Monitorul Oficial al IMNA.

Masoneria franceză în impas?

Publicaţia masonică Diario Masonico a publicat un articol, intitulat: Ceartă între Marii Maeştrii ai Franţei?, în care vorbeşte despre corespondenţa total neadecată şi lipsită de orice caracter masonic. Corepondenţa ilustrează masoneria franceză altfel decât este aceasta cunoscută la Bucureşti. Într-un mod elegant şi “laic” Marele Maestru al GOdF, Pierre Lambicchi, repede Marele Maestru al GLdF cerându-I o poziţie formală faţă de cele petrecute la Conventul de acum câteva luni al GLdF.

Mai mult, Lambicchi, emite, câteva zile mai târziu, o scrisoare venerabililor săi, prin care îi informa despre gestul neadecvat şi, pe alocuri, impertinent al participanţilor la Conventul GLdF, legându-se de Dubart şi de noul Suveran mare Comandor al Supremului Consiliu pentru Franţa.

 
 
 

Masonic Press Agency

Masonic Times

Agencia de Prensa Masónica

DIARIO MASÓNICO

Agência de Imprensa Maçônica