Loja Rosario Acuña celebrează 5 ani de existenţă

joi, 30 aprilie 2009

Loja Rosario Acuña şi Ateneul Obrero de Gijón o comemorează pe femeia cu acelaşi nume, o liberală a gândirii. Este vorba despre a V-a aniversare a acestei Loji ce lucrează sub auspiciile Marelui Orient din Franţa. La eveniment vor participa Fraţi şi Surori din Lojile din Franţa şi Spania. Membrii R.:L.: Le Réveil du Haut Quercy, vor participa la eveniment. Evenimentul public, la care sunt invitaţi toţi cetăţenii, va avea loc în Senda del Cervigón, fosta casă a lui Rosario Acuña, la ora 11:30, sâmbătă 2 mai.

Respectabila Lojă Coatzacoalcos Nr.: 52 împlineşte 75 de ani de la fondare

ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU EUROPA

Agenţia de Presă Masonică din România are deosebita plăcere de a vă anunţa despre celebrarea a 75 de ani de existenţă a Lojii Coatzacoalcos Nr.: 52, din Orientul Veracruz, Marele Orient Mexic. Această Lojă lucrează sub auspiciile Bolţii Astrale, fiind o Lojă Mixtă.

În istoria de 75 de ani, membrii acestei Loji au realizat nenumărate opere de caritate precum întreţinerea unei şcoli, fondarea Atelierului AJEF etc. Ceremonia va începe mâine seară, 1 mai 2009 e.:v.:, în prezenţa membrilor Lojii şi a invitaţilor. Şi Loja AJEF va celebra aniversarea sa, pe data de 6 mai, anul acesta, când va împlini 9 ani de la fondare, evenimentul având loc la ora 18:00.


MARII MAEŞTRI STATALI DIN BRAZILIA S-AU REUNIT CU SUVERANUL MARE MAESTRU AL MARELUI ORIENT DIN BRAZILIA, ÎN ORIENTUL GOIANIA

ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU EUROPA

În zilele de 24 şi 25 aprilie, Marele Orient din Statul Goias a fost gazda reuniunii dintre Suveranul Mare Maestru Marcos José da Silva, Marele Maestru Adjunct Claudio Roque Buono Ferreira şi Marii Maeştri Statali: Alan Divino, José de Melo, Mario Juarez de Oliveira, Amintas de Araujo Xavier, Cecílio Andrade de Oliveira, Eduardo Gomes de Souza, e Dalmo Wilson Louzada, Mari Maeştri ai Marilor Oriente din Statele braziliene Tocantins, Alagoas, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito do Santo, Rio de Janeiro şi Paraná.

La evenimentul de mare importanţă strategică şi afirmativă au participat şi alţi distinşi invitaţi precum: Fratele Orlando Antônio Cestaro, Secretarii Generali ai GOB - Ronaldo Fidalgo Junqueira, José Edmilson Carneiro, João Francisco Guimarães şi Julio César da Costa, Secretarii Statali - Edson Tavares Bandeira de Melo (RJ) şi Vicente Pinto da Silva (MG).


Aceasta a fost a doua întâlnire informală a liderilor statali din Brazilia. Prima reuniune de acest fel a avut loc în Orientul Belo Horizonte, urmând ca următorul să aibe loc în Orientul Palmas, din statul Tocantis. Câteva din punctele atinse au fost: noul Regulament General al Federaţiei şirealizarea primei teleconferinţe masonice (prin care centrul federal masonic va menţine relaţii mult mai bune cu centrele statale masonice din Brazilia).


Marele Maestro Euripides Barbosa Nunes a declarat că se simte onorat de faptul că a putut organiza această reuniune în Orientul Goiania.

Agenţia de Presă Masonică din România doreşte a felicita pe Fraţii noştri din Goias, precum şi pe toţi ceilalţi din Marele Orient al Braziliei, pentru extraordinara muncă administrativă şi filantropică pe care o desfăşoară în fiecare zi.

CENTRUL MASONIC JOAO PALESTINO ŞI LOJA OBREIROS DO CERRADO AU CĂPĂTAT STATUTUL ORGANIZAŢIILOR DE UTILITATE PUBLICĂ ÎN BRAZILIA

ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU EUROPA


Monitorul Oficial al Statului Goias, din Brazilia, a publicat pe data de 8 aprilie 6009, Legea 16.514 şi Legea 16.515, prin care Parlamentul Statului Goias şi Guvernatorul Statului Goias, Fratele Alcides Rodrigues Filho acordă statutul de organizaţie de utilitate publică Centrului Masonic şi Lojii.Ce este Masoneria din România de azi ?

miercuri, 29 aprilie 2009

Ziua de sâmbătă 25 aprilie 2009 e.:v.: va rămâne întipărită în minţile tuturor masonilor. În această zi au avut loc trei Convente Masonice, cel mai remarcat fiind cel al Marii Loji Naţionale din România, putere masonica recunoscută ca fiind singura regulară de pe întreg cuprinsul României. Este prima dată, în istoria de după 5989, când trei convente masonice pică în aceeaşi zi.
Coincidenţă sau Nu?
Trebuie să luăm în calcul faptul că un convent masonic este planificat cu mult itmp înainte, asta dacă nu este unul extraordinar. Ce înseamnă un convent masonic? Conventul reprezintă echivalentul Adunării Generale sau a Parlamentului Masonic al unei Puteri Masonice. Este singurul for abilitat să voteze bugetul, Marel Consiliu şi pe Marele Maestru, ca lider de necontestat al Obedienţei, în condiţii ceteris paribus. Prin urmare coincidenţa rămâne şi, dacă a fost ceva intenţionat care să "instige" la unitate este demn de toată admiraţia noastră şi a celor de peste hotare.
Alegeri în Masoneriea din România sau... altceva?
Ştim prea bine că trei Puteri Masonice urmează să efectueze alegeri masonice în anul profan 2009. M.:L.:N.:U.:R.: şi-a ales deja Marele Maestru. Dar cele mai interesante alegeri vor fi, fără îndoială, cele din Marea Lojă Naţională din România.
Prea Respectabilul Frate Eugen Ovidiu Chirovici nu va mai putea candida pentru un nou mandat deoarece legile M.:L.:N.:R.: acordă decât două mandate a câte 3 ani fiecare, iar Ilustrul Frate se află deja la finele ultimului său mandat constituţional. Al doilea motiv a fost exprimat chiar de Excelenţa Sa, în cadrul Conventului din 2008 e.:v.:, atunci când Fratele Chirovici afirma faptul că zece ani de conducere executivă au fost mai mult decât suficienţi.
Liderul unei alte Puteri Masonice, conform unor surse interne, doreşte încă un mandat, neconstituţional - conform Constituţiei Masonice se acordă două mandate a câte trei ani de zile fiecare.
Cât de cunoscută este Masoneria din România în România?
Cunoscută este, dar nu este văzută într-un mod foarte pozitiv. Poate că este şi vina presei, poate că este şi vina unor persoană care au denigrat Ordinul Masonic Român. Este adevărat faptul că Masoneria de la noi din ţară este văzută foarte bine în această parte a Europei. Un pilon, un factor puternic, fiind şi cea mai mare adunare de masoni din Europa Orientală.
Încotro masoni?
Bună întrebare! Sperăm că pe un drum al unităţii. Cel mai bun exemplu în acest sens este dat de Marea Lojă Română care a intrat în M.:L.:N.:R.:, în anul profan 2008, aducând un factor de unitate curentului masonic român.
Câte organizaţii masonice şi paramasonice sunt în România?
Oficial este greu de spus! Neoficial putem vorbi despre 7 Obedienţe Masonice, din care una singură recunoscută de Marea Lojă Mamă a Lumii - M.:L.:N.:R.:, 3 Rituri şi alte Ordine şi Organizaţii Paramasonice precum Rotary. Agenţia de Presă Masonică din România speră ca, până la finele verii, să indice numărul exact şi numele Puterilor Masonice, Riturilor, Ordinelor şi Organizaţiilor Masonice şi Paramasonice din România.
Unul dintre cele mai ciudate lucruri din Masoneria din România.
Ce poate fi mai ciudad decât două Puteri Masonice Naţionale care au aceeaşi denumire? Doar faptul că acestea chiar există şi îşi dispută un nume înregistrat de autorităţile române. Nu putem spune prea multe pentru că nu suntem în temă cu acest subiect bizar pentru o Românie Masonică Universală. Şocul nostru este dat de această animozitate. Ba chiar ne permitem să dăm un sfat: Prea iubiţi Fraţi, de ce nu rezolvaţi acest lucru în instaţă sau pe cale amiabilă, ori de ce nu înregistraţi acest nume?

AGENŢIA DE PRESĂ MASONICĂ DIN ROMÂNIA A INIŢIAT DISCUŢII CU MEMBRI AI MASONERIEI DIN GRECIA

Agenţia de Presă Masonică din România a iniţiat discuţii cu membri ai Masoneriei Elene, în vederea lărgirii ariei noastre de corespondenţi şi colaboratori permanenţi în spaţiul Mediteranei. Reluarea discuţiile se va face la finele acestui an sau la începutul anului profan 2010.

Marele Orient din Brazilia - GO şi Jornal Maconico

marți, 28 aprilie 2009

Relaţiile dintre cea mai mare Putere Masonică Regulară din America Latină şi Jornal Maconico se află pe o pantă ascendentă. Agenţia de Presă Masonică din România a observat faptul că, în ultima lună, Jornal Maconico a devenit foarte cunoscut în spaţiul naţional brazilian, şi aceasta în condiţiile în care nu a avut loc, încă, campania de promovare. Toate ştirile şi jurnalele masonice video au fost preluate de Marele Orient şi expuse pe pagina oficială a acestuia.

R.:L.: MONTE HARMON NR.:1

Diario Masonico ne-a adus la cunoştinţă faptul că R.:L.: Monte Harmon Nr.:1 din Mexic, a anunţat, prin Venerabila Maestră Magdalena Guijarro Allieri, reaprinderea Luminilor sub auspiciile Mari Loji Scoţiene. Obedienţa din Scoţia a ajutat Respectabila Lojă să se pună pe picioare şi să înceapă o activitate sub auspiciile sale, şi nu sub Auspiciile Bolţii Astrale.
Venerabila Maestră a ţinut să anunţe şi faptul că acest lucru nu înseamnă o renunţare la obicectivele Lojii şi nici schimbarea punctului geometric în care activează, adică Orientul Tijuana, Statul Baja California, Marele Orient Mexic.

III-ème Rencontre Mondiale des Loges JERUSALEM

luni, 27 aprilie 2009

ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU EUROPA
Reuniunea a avut loc în Orientul Abidjan, Coasta de Fildeş, Africa. În ciuda a ceea ce poate părea, Marea Lojă din Coasta de Fildeş reprezintă un simbol pentru întreaga Masonerie din Africa. Această Obedienţă deţine unul dintre cele mai frumoase sedii masonice din Africa. Nici măcar în România sau în această parte a Europei nu există aşa ceva.Programul de anul acesta a fost desfăşurat pe perioda 21 - 26 aprilie, 2009 e.:v.:, de marţi până duminică.Marţi, 21 aprilie

• Sosirea delegaţiilor străine, seara.
• Recepţie.

Miercuri, 22 aprilie

•9.30 - Primirea Fraţilor participanţi în salonul Humide du Temple pentru acreditări.
•10.00 - Începerea lucrărilor - Prezentarea RR.:LL.: şi a Fraţilor
•11.00 - Comentarii asupra protocolului precedentei Reuniuni - Propuneri pentru dezvoltarea şi relaţiile de amiciţie dintre RR.:LL.:
•12.00 - Collation sur place ou à proximité (Malibu)
•14.00 - Desemnarea viitoarei gazde a Reuniunii - Redactarea şi Semnarea Protocolului Reuniunii.
•17.00 - Închiderea lucrărilor
•18.30 - Ţinuta R.:L.: Jérusalem Nr.: 22 şi prezentarea unei planşe de arhitectură în legătură cu istoria Ierusalimului
•20.30 - Agapa Fraternă, împreună cu soţiile

Joi, 23 aprilie

•8.30 - Plecarea, în autocar, către Yamoussoukro
•12.00 - Sosirea în Yamoussoukro - Instalarea în Hotelul Président şi servirea prânzului
•15.00 - Vizitarea Bazilicii şi, eventual, vizitarea Institutului Houphouet Boigny şi a altor obiective precum Palatul Prezidenţial şi Palatul Parlamentului
•19.00 - Dineul la Hotelul Président, lângă piscină

Vineri, 24 aprilie

•8.00 - Micul dejun
•9.00 - 12.00 - Vizitarea plantaţiilor de cafea şi de cacao şi observarea dansurilor populare
• Prânzul lângă piscina Hotelului Président şi întoarcerea la Abidjan

Sâmbătă, 25 aprilie

•10.00 - Adunarea Generală a Marii Loji din Coasta de Fildeş în l'Espace Crystal
•13.00 - Cocktail oferit de Marele Maestru
•20.30 - Seara Galei de Onoare a Damelor, în l'Espace Crystal

Duminică, 26 aprilie

•11.00 - Prânzul câmpenesc pe «357» - Km 4 - Route de Bassam
• După prânz şi seara va avea loc plecarea delegaţiilor.

A XCI-a Reuniune a Consiliului Masonic Naţional în Orientul Campeche, Mexic

ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU EUROPA

A XCI-a Reuniune a Consiliului Masonic Naţional Mexican a avut loc la finele lunii martie, a.c., în Orientul Campeche, statul Campeche, Marele Orient Mexic. La această reuniune de maximă importanţă au participat forte mulţi înalţi demnitari ai masoneriei mexicane. Pe tot parcursul lucrărilor au domnit voia bună şi prietenia, o specificitate a Masoneriei Universale.Agenţia de Presă Masonică din România doreşte a mulţumi Diario Masonico pentru amabilitatea de a ne permite să publicăm câteva poze de la acel minunat eveniment masonic, în exclusivitate pentru Europa.

EVENIMENT MASONIC ÎN MARELE ORIENT AL BRAZILIEI, STATUL GOIAS

ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU EUROPA


Guvernatorul Statului Goias, Brazilia, şi Marele Maestru Statal Euripides Barbosa Nunes au fost prezenţi, duminică, 26 aprilie 2009, la inaugurarea unui teren de fotbal din orientul Santa Helena. Acest teren de fotbal a fost donat de Respectabila Lojă Masonică Harmonia e Verdade Nr.: 1793 din Orientul Santa Helena, statul brazilian Goias.Guvernatorul statului, Fratele Alcides Rodrigues şi-a exprimat sprijinul necondiţionat pentru atingerea programului iniţiat de Marele Maestru Barbosa Nunes, cu privire la creşterea numărului zidarilor din Obedienţă. La Acest eveniment masonic au mai participat şi Marii Secretari Statali Abel Tolentino şi Joaquim Araujo, alături de alţi Venerabili de Loji, fraţi, cumnate şi nepoţi din Orientul Santa Helena.

SCRISOAREA DE MULŢUMIRE A MARELUI MAESTRU AL MARII LOJI ORIENTALE DIN PERU CĂTRE MAREA MAESTRĂ A M.:L.:F.:R.:

duminică, 26 aprilie 2009


Curentul Masonic Liberal româno-peruan este unit întru fericire şi pace. Marele Maestru al Marii Loji Orientale din Peru, Prea Respectabilul Frate Walter Vargas Portocarrero, a ţinut să mulţumească Marii Maestre a Marii Loji Feminine din România pentru participarea la Aniversarea Obedienţei sale.
Acest Lucru a fost făcut printr-o scrisoare adresată M.:L.:F.:R.:, în care Marele Maestru Portocarrero scrie, printre altele, următoarele: "Vă mulţumim pentru prezenţa la Aniversarea a 32 de ani de la fondarea Obedienţei noastre şi la participarea la evenimentele care au avut loc cu acesastă ocazie". Marele Maestru continuă prin a declara următoarele: "Vă transmitem gândurile noastre de bine, extinse către membrii Marelui vostru Orient". În final, scrisoarea este semnată de Marele Secretar şi Marele Maestru Portocarrero.

ANUNŢ IMPORTANT - CONVENTUL MARII LOJI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA

vineri, 24 aprilie 2009

AGENŢIA DE PRESĂ MASONICĂ DIN ROMÂNIA doreşte a vă reaminti faptul că mâine, 25 aprilie 2009 e.:v.:, va avea loc unul dintre cele mai importante evenimente masonice din România - CONVENTUL MARII LOJI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA, putere masonică regulară, recunoscută de Marea Lojă Unită din Anglia.

A FOST LANSATĂ EDIŢIA ISTORICĂ A BULETINULUI MASONIC OFICIAL AL MARELUI ORIENT AL BRAZILIEI - GOIAS

ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU EUROPA

Agenţia de Presă Masonică din România are onoarea şi plăcerea de a vă anunţa despre un eveniment masonic petrecut în Brazilia, în cadrul Marelui Orient al Braziliei, cea mai mare putere masonică din America Latină, recunoscută de Marea Lojă Mamă a Lumii.

Având exclusivitate pentru continentul european şi întreţinând relaţii diplomatice extraordinare, Agenţia de Presă Masonică din România şi Marele Orient din Brazilia - GO, doresc a vă anunţa faptul că a fost lansată o ediţie istorică a Buletinului Masonic Oficial al GOB - GO. Apariţia acestei ediţii speciale se detorează Marelui Maestru Euripides Barbosa Nunes şi muncii sale, neîncetate, de a promova fenomenul masonic prin toate mijloacele de comunicaţie posibile.

Trebuie amintit faptul că GOB - GO a reuşit, anul trecut, să atingă performanţa de a deveni una dintre principalele ramuri ale Masoneriei Regulare din Brazilia, reducând vârsta medie a membrilor, de la 64 la 56 de ani. Astăzi, munca Marelui Maestru poate fi observată la tot pasul: de la cei peste 5.000 de membri activi, cele mai frumoase şi mari Temple din America Latină, până la unul dintre cele mai bune programe sociale şi de comunicaţie internă masonică.


În poza de mai sus, Fratele Euripides înmânează Demnitarilor Lojilor Vitória da Razão Nr.: 1188 din Orientul Itaberai, Geraldo Batista Ferreira Nr.: 2055 din Orientul Rianapólis, Azilo da Razão Nr.: 0167 din Orientul Goiás şi Narceu de Almeida Nr.: 2009 din Orientul Itauçu prima ediţie istorică a Buletinului Masonic Oficial.

AGENŢIA DE PRESĂ MASONICĂ DIN ROMÂNIA SE AFLĂ ÎN TRATATIVE CU MEMBRI AI MARII LOJI DIN CUBA - OBEDIENŢĂ REGULARĂ - PENTRU A ALEGE PRIMII CORESPONDENŢI

joi, 23 aprilie 2009

AGENŢIA DE PRESĂ MASONICĂ DIN ROMÂNIA, se află în tratative cu membri ai Marii Loji din Cuba, Putere Masonică recunoscută de Marea Lojă Unită din Anglia, pentru a stabili relaţii diplomatice şi de corespondenţă permanentă şi exclusivitate pentru ştirile şi evenimentele masonice de pe insulă.
Marea Lojă din Cuba este a doua Putere Masonică Regulară din America Latină, după Marele Orient din Brazilia, cu care avem deja relaţii, fiind şi una dintre cele mai vechi Masonerii Naţionale din acel spaţiu geografic. Cu peste 30.000 de membrii şi un sediu istoric ce îi conferă locul doi în America Latină, ca suprafaţă a spaţiului, M.:L.: din Cuba este o Putere Masonică ce a rezistat şi nu a dispărut, chiar dacă conjuncturile istorice nu i-au fost prielnice.
Trebuie menţionat şi faptul că Agenţia de Presă Masonică din România va iniţia o serie de întâlniri şi cu alţi membri ai Masoneriei, Organizaţiilor Paramasonice sau Masonice şi alte structuri asemănătoare, din state precum: Grecia, Portugalia, Spania, Franţa, Turcia, Egipt, Tunisia, Israel şi Maroc. Astfel va crea o alianţă Mediteraneană între toţi corespondenţii săi. Va delega şi împuternici Fraţi pentru a purta discuţii şi în alte state precum: Canada, Australia, Statele Unite ale Americii şi câteva state de pe continentul African. Şi nu în cele din urmă, îşi va mări numărul corespondenţilor din America Latină, deschizând discuţii în state precum: Republica Dominicana, Puerto Rico (în calitate de stat asociat S.U.A.) şi El Salvador.
Agenţia de Presă Masonică din România îşi va întări anul acesta şi relaţii pe care le are deja în state precum: Mexic, Ecuador, Venezuela, Peru, Nicaragua, Argentina şi Brazilia, profitând de faptul că membri ai Supremelor Mari Consilii de Grad 33, Marile Cancelarii, Venerabili şi Maeştri Secretari ai puterilor Masonice şi Lojilor acestora au salutat iniţiativele noastre şi munca depusă.
Mai mult decât atât, Agenţia de Presă Masonică din România anunţă faptul că în anul 2010 e.:v.: va primi şi prima delegaţie străină în România, vizită care va fi una de lucru, dar şi de plăcere, A.:P.:M.:R.: sperând că rezultatele se vor ridica la înălţimea aşteptărilor noastre.

UN EVENIMENT MASONIC CE VA RĂMÂNE ÎNTIPĂRIT ÎN MEMORIA NOASTRĂ

miercuri, 22 aprilie 2009


Agenţia de Presă Masonică din România vă invită într-o incursiune în trecut, un drum spre masoneria anului 2003. Dorim a reaminti, tuturor celor interesaţi de fenomenul masonic român, despre celebrarea Ritului Scoţian Antic şi Acceptat din România.

În anul profan 2003, în zilele de 30 – 31 mai, a avut loc în Orientul Bucureşti o reuniune masonică de talie mondială. Masoni din toată lumea, cu precădere Statele Unite ale Americii şi Europa, au sosit în capitala Marelui nostru Orient, pentru a sărbători, împreună cu fraţii masoni, 10 ani de la reaprinderea luminilor Supremului Mare Consiliu de Grad 33 şi Ultim pentru România.

Au fost, aproximativ, 2.000 de invitaţi care s-au reunit în Sala Alexandru Ioan Cuza, din cadrul Palatului Parlamentului. Personalitatea Suveranului Mare Comandor al Jurisdicţiei de Sud din S.U.A., Supremul Mare Consiliu Mamă al Lumii, Fratele Fred Kleinknecht, a marcat evenimentul masonic. Un alt invitat extrem de important a fost Suveranul Mare Comandor al Supremului Consiliu din Jurisdicţia de Nord a S.U.A., Fratele Robert O. Ralston. Înaltele delegaţii ale unor state precum Germania, Austria, Rusia, Portugalia, Ungaria, Italia şi Bulgaria au fost prezente la eveniment.

Fanfara Forţelor Armate Române a deschis ceremonia printr-un puternic sunet de trompete, fiind acompaniată de Orchestra Filarmonică a Mării Negre. Cei care au intrat primii în Templu au fost membrii Supremului Consiliu român, urmaţi de Suveranul Mare Comandor, Constantin Iancu, Marcel Schapira şi Arnold Hermann. Pe acordurile imnului naţional au intrat, apoi, Înaltele Delegaţii străine, liderii Ritului de York din România şi Marele Maestru, de atunci, Prea Respectabilul Gheorghe Comănescu. În final a intrat şi delegaţia Supremului Consiliu Mamă al Lumii, în frunte cu Fratele Fred Kleinknecht, acompaniat de Dwight A. Hamilton şi Earl E. Ihle Jr.

În seara acelei zile, Administraţia Prezidenţială a Republicii România a invitat delegaţiile la Palatul Cotroceni, acolo unde Excelenţa Sa, Preşedintele României, Domnul Ion Iliescu a ţinut un discurs despre rolul Masoneriei în Lume, despre importanţa acestui Ordin la Dezvoltarea Mondială. A urmat, apoi, o impresionantă ceremonie unde Suveranul Mare Comandor Fred Kleineknecht a primit cea mai înaltă distincţie a României: Steaua României în grad de Mare Ofiţer.


A doua zi, după ceremonialul masonic, a urmat o altă serie de întâlniri foarte importante. Prânzul a fost servit la Palatul Victoria, la invitaţia Premierului Adrian Năstase, unde au fost întâmpinaţi de Ministrul Afacerilor Externe, Domnul Mircea Geoană.Sursa: The Scottish Rite Journal, August 2003

MAREA LOJĂ FEMININĂ DIN SPANIA VA APRINDE LUMINILE UNEI NOI LOJI


Agenţia de Presă Masonică din România are deosebita plăcere de a vă invita la un eveniment masonic ce se înscrie în curentul masonic liberal. Acesta va avea loc pe data de 30 mai, 2009 e.:v.:, în Orientul Alicante, Marele Orient Spania, sub auspiciile Marii Loji Feminine din Spania. Loja va purta numele de Itaca Nr.: 8.SOLSTIŢIU ÎN ABBAZIA DI SAN GALGANO

Pe data de 19 iunie 2009, va avea loc în Abaţia di San Galgano, tradiţionala celebrare toscană de începere a noului anotimp al verii, în comuna Chiusdino, la aproximativ 30 km de Siena. Ceremoniile vor începe de la ora 18:00 şi se vor prelungi în noapte.ANTONIO COCCHI MASONUL, O IMPORTANTĂ INIŢIATIVĂ

AGENŢIA DE PRESĂ MASONICĂ DIN ROMÂNIA, sub auspiciile EUROPEAN MASONIC NEWS AGENCY, vă invită să participaţi, pe data de 29 mai, 2009 e.:v.:, la evenimentul organizat de Colegiul Toscan.
Este vorba despre o prezentare a documentelor primului mason italian. Evenimentul va avea loc în Orientul Firenze. La data de 4 august 1732 e.:v.:, Antonio Cocchi era iniţiat într-o Lojă britanică. A fost primul italian care era iniţiat în Masonerie, un filosof, medic, naturalist şi anticar al Marelui Duce, puţin cunoscut nouă astăzi.
Jurnalul său, în care acesta face adesea referire la Masonerie, se află în custodia Bibliotecii Facultăţii de Medicină din Firenze şi a Colegiului din Toscana. Evenimentul va începe la ora 17:30, în sediul din Borgo Albizi. Vor conferenţia Donatella Lippi, profesor de istoria medicinei, de la Universitatea Firenze, şi Adalberto Scarlino.


MARELE ORIENT AL ITALIEI - Massoneria e Religioni civili


AGENŢIA DE PRESĂ MASONICĂ DIN ROMÂNIA are deosebita plăcere de a vă invita, pe data de 23 aprilie, 2009 e.:v.:, la prezentarea ultimei cărţi a lui Flavio Conti, Massoneria e Religioni civili. Evenimentul masonic va avea loc în Orientul Roma, Marele Orient Italia, în punctul geometric Saint Patrick's Pub, Via Calabria 30.ORDINE MONASTICE APUSENE IN TARA SFANTA: TEMPLIERII

marți, 21 aprilie 2009

Motto: “Singura certitudine despre noroc este aceea ca va veni o vreme cand se va schimba…” (Bret Harte)

“Voi cavaleri, renuntand la propria voastra vointa, si voi ceilalti, ce-l serviti pe suveranul rege cu cai si arme pentru mantuirea sufletelor voastre, vegheati pretutindeni sa ascultati utreniile si toata slujba dupa randuiala canonica si dupa datina maestrilor regulari din Sfanta Cetate a Ierusalimului.” (Capitol din Retraits, 1156-1169)

Arhitectura Templului

Atunci cand ne referim la arhitectura definind-o ca un ansamblu de constructii militare, civile sau ecclesiastice destinate fiecare in parte unui scop anume, avem in vedere si epoca in care au fost ridicate spre a nu emana concluzii gresite. Din frumoasele villa rustica romane (sau acele resedinte romane de tara, N.A.) vor evolua in Evul Mediu castelele, cetatile si fortaretele, iar in Tara Sfanta, in vremea Cruciadelor, se va dezvolta un ansanblu arhitectonic inovator, defensiv: krak-ul (vezi imaginea de mai sus), cu multe elemente de import din Occident. Daca in general o sursa istoriografica este mai mult sau mai putin obiectiva, raportata la interpretarile de fond, constructiile sunt usor vizibile si identificabile in teren. Ele nu lasa loc de interpretari, spunandu-ne ceea ce reprezinta de fapt, fara exagerari.

Deoarece pe marginea controversatului Ordin Templier au circulat de-a lungul timpului multe legende si fabulatii, uneori de-a dreptul hilare, menirea istoricului este sa identifice cu acuratete asezamintele templiere, iar acolo unde exista dubii ele sa fie inlaturate prin colaborarea cu alti specialisti. Edificiile arhitectonice templiere autentice le regasim in Franta si Pen. Iberica, iar in Orient putinele vestigii le intalnim in Palestina, cu rezerva ca ele sunt si mai greu identificabile in teren, la fata locului. Nu orice constructie ulterioara Cruciadelor, apartine Ordinului Templier. De ce?

Un raspuns extrem de simplu, care vine sa rastoarne toate teoriile si speculatiile: Templierii nu au lasat constructii posteritatii. Ei erau nobili si cavaleri calugari. Majoritatea posesiunilor si fiefurilor pe care le detineau proveneau din donatiile obtinute in urma prestarii unor juraminte si servicii militare. Iata de ce putem vorbi mai degraba de transformarile si modificarile efectuate ulterior preluarii unor edificii laice, militare si ecclesiastice, adaugandu-le un anumit stil arhitectonic autentic. Majoritatea constructiilor erau de fapt niste ansambluri de cladiri ce semanau foarte bine cu hambarele agricole. In Evul Mediu, principala sursa de venit in Occident, ca si in Orient, va ramane multa vreme agricultura. Un teren agricol atragea dupa sine, prin exploatarea lui corespunzatoare, o puternica activitate comerciala si odata cu aceasta si una de ordin bancar. Se pare ca asupra ultimelor activitati, cele bancare, istoricii nu s-au inselat cand au afirmat ca Templierii sunt proto-parintii bancherilor de astazi. Multi nobili si persoane de conditie modesta isi incredintau bunurile spre administrare in custodie asezamintelor templiere si trezorierilor acestora, la fel cum se intampla astazi cu un cont sau depozit bancar.

Aceste domenii agricole rurale se gasesc de regula pe vaile practicabile ale principalelor cursuri riverane si in apropierea porturilor, in general la ses. Recunoastem usor asezamintele templiere daca tinem cont de urmatoarele detalii arhitectonice: cladirile alcatuiesc un patrat cu capela la sud, refectoriul la nord si curtea in centru. Catre curte se deschid grajdurile, caci caii aveau un rol decisiv pe campul de lupta si bine inteles cresterea lor era lucrul de capatai pentru expeditiile cruciate.

Structuri militare si civile

Mai intai se cuvine sa studiem functiile civile si ecclesiastice ale Ordinului, spre a intelege pe deplin importanta celor militare propriuzise. Seful Ordinului Templier purta titulatura de Maestru sau Maitre, dar, datorita unor inadvertente lingvistice intre franceza medie si cea uzuala de azi sau dialectul parizian introdus de abatele Gregoire la 1794, se foloseste eronat sintagma de Mare Maestru sau Le Grand Maitre, o inovatie textuala tarzie, de secol XIV. Aceasta functie era una de factura civila si se atribuia doar membrilor alesi din randurile fratilor calugari cu rang nobiliar. Desi toti fratii cavaleri ii datoreaza ascultare, pe linie de disciplina canonica, el le este un supus. Imediat pe treapta ierarhica urmeaza Senesalul sau cel care il inlocuieste pe Le Grand Maitre, atunci cand acesta din urma lipseste sau este decedat. Maresalul este cel ce prin definitie detine o functie militara de comanda. De el depinde succesul unei expeditii militare, de capacitatea sa de strateg pe campul de lupta. Un alt termen vehiculat adesea astazi si foarte popular, ce defineste un grad in aviatia militara si civila, Comandorul, desemna la Templieri o functie intermediara intre un rang militar si unul civil organizatoric, de guvernator al unei regiuni geografice sau dupa caz al unor provincii din Tara Sfanta, initial, ulterior extinse in Occident: Franta, Spania si Portugalia. Aceste provincii purtau denumirea generica de Comanderii, numele fiind adoptate dupa orasul sau capitala unde Comandorul isi stabilea resedinta permanenta sau provizorie. Diviziunile administrative cuprindeau felurite fiefuri feudale: domenii intinse, castele, mori, paduri, orase, fortarete, asezaminte monastice si alte importante donatii obtinute de catre Templieri in schimbul unor contributii militare majore, asa cum aratam in episodul precedent. Zapisele si actele de danie pastrate pana la noi confirma cu certitudine aceste aspecte. Domeniile si fiefurile devin in scurta vreme principalele surse de venit si ale activitatilor bancare care au derivat mai tarziu, o data cu stabilirea Ordinului in Apus.

Urmau apoi functiile militare inferioare, de campanie, atat de necesare in vreme de razboi, ca de pilda cea de postavar. Acesta avea grija sa asigure fratilor: “toate cele necesare pentru imbracaminte si asternut. “Era o indatorire si de ordin economic, caci, presupunea printre altele ca el sa aiba grija de tinuta lor cotidiana, de imaginea cavalerilor in fata contemporanilor. Atunci cand cavalerii erau chemati sub arme ca “milites domini”sau ca soldati ai lui Hristos, pristavul avea indatorirea de a alege locul de tabara, care trebuia sa asigure o protectie eficienta trupei. Pristavul avea ochiul format in teren, depistand capcanele acestuia: mlastini, vaioage, capcane antropice, urme de animale salbatice. Fratii sergenti si scutierii lor, alaturi de alti slujbasi, formau grosul trupei. De organizarea si de disciplina lor in obiectiv, depindeau succesul sau insuccesul unei campanii militare.

Nu putem vorbi despre epopeea militara a Cavalerilor Templieri, fara a trece in revista cateva detalii legate de strategiile aplicate pe campul de lupta, ca forta combatanta, care imbina armonios doctrina religioasa cu disciplina riguroasa de companie. Ori, ca sa surprindem aceste cutume ale timpului se cuvine sa reamintim cititorilor ca Templierii, inca de la fondare, au fost un ordin monastic, de frati calugari, asa cum rezulta din studiul atent al Regulii Latine. Ulterior, necesitatea imperioasa de a apara principalele puncte de acces spre Locurile Sfinte a determinat o modificare a statutului acestor cavaleri ratacitori, prin adaugarea unor amendamente necesare noilor conditii ivite in Tara Sfanta, grupate in Retraits sau Reformulari, redactate intre anii 1156 si 1169, sub directa indrumare a maestrului Bernard de Blanquefort.

Ca sa intelegem pe deplin prerogativele militare ale membrilor Ordinului Templier, asa dupa cum se regasesc ele pe larg tratate in Retraits, va trebui sa ne imaginam cum arata un dispozitiv de lupta templier, atat in Occident, cat si in Orient, in vremea Cruciadelor si mult timp dupa.

Un asezamant monastic in vreme de razboi

Cine, oare, este sluga credincioasa si inteleapta pe care a pus-o stapanul peste slugile sale, ca sa le dea hrana la timp?Fericita este sluga aceea, pe care venind stapanul sau, o va afla facand asa.Adevarat zic voua ca peste toate avutiile sale o va pune.Iar daca acea sluga, rea fiind, va zice in inima sa: Stapanul meu intarzie,Si va incepe sa bata pe cei ce slujesc impreuna cu el, sa manance si sa bea cu betivii,Veni-va stapanul slugii aceleia in ziua cand nu se asteapta si in ceasul pe care nu-l cunoaste,Si o va taia din dregatorie si partea ei o va pune cu fatarnicii. Acolo va fi plangerea si scrasnirea dintilor. (Mat. 24, 45-51)

Pana ce pristavul nu a dat comanda: “Popositi, preanobili frati, in Numele Domnului!”, nimeni nu avea voie sa se opreasca din mars, fara o motivatie anume de natura fiziologica, dar si aceea limitata strict. Ca la un semn, trupa se oprea disciplinat, pentru a permite “cadrelor superioare” de comanda, maestrul si maresalul, sa descalece in voie spre a analiza detaliile taberei. Apoi, comandorul tinutului dadea consemnul de a se ridica tabara de popas, compusa din capela unde se oficia cultul divin cotidian, de o importanta majora pe atunci si cortul de provizii. Cand toate aceste detalii de amplasament erau finisate cu lux de amanunte, cavalerii arborau deasupra taberei lor provizorii, stindardul de lupta sau le gonfanon baucent. Importanta stindardului de lupta, este foarte bine stabilita in Retraits: “Iar daca Crestinatatea va suferi o infrangere, de care Domnul sa o pazeasca, atunci nici un frate sa nu paraseasca campul pentru a se pune la adapost, atata vreme cat stindardul va fi ridicat, caci de va pleca, el va fi izgonit din ordin pentru totdeauna…”

Toate aceste aspecte de ordin militar sunt studiate de catre o disciplina auxiliara istoriei, definita ca istoria militara, dar multe din notiunile prezentate mai sus sunt necesare in intelegerea istorica a Ordinului.

In fata posteritatii

Daca primele fapte de arme ale Cavalerilor Templieri au fost consemnate in Pen. Iberica, in vreme ce acestia erau angrenati in Reconquista, in Tara Sfanta istoria militara a Ordinului incepe la 1138, printr-o infrangere la Teqoa, orasul profetului Amos. Relatarea lui Guillaume de Tyr, analistul si cronicarul Cruciadei, este exagerata cu privire la acest asediu, fiind in general un istoric ostil Ordinului. A fost vorba de o greseala de strategie militara, caci odata cucerita cetatea Teqoa, cavalerii nu i-au mai urmarit pe turcii (turcii selgiucizi, N. A.) care fugisera. Ei s-au regrupat si au recucerit fortareata, supunand garnizoana la un macel cumplit. Sa fie oare data de 13 cu ghinion? Se pare ca da, pentru ca acelasi cronicar ostil, Guillaume de Tyr ne infatiseaza un alt asediu templier la 13 august 1153, asupra orasului fortificat Ascalon, azi in Fasia litorala Gaza. O bresa realizata in zidurile de incinta ale fortaretei, permite celor patruzeci de cavaleri de sub comanda maestrului Bernard de Tramelay sa patrunda inauntru. Avangarda nu avea voie sa permita nimanui accesul in cetate, dar, imediat ei s-au trezit incercuiti de aparatorii fortaretei, care au astupat bresa si i-au macelarit pe asediatori. Nu de aceeasi parere este si Jaques de Vitry, care ii absova de vina pe Templieri reamintind contemporanilor sai, ca orasul Ascalon va fi cucerit pana la urma pe 19 august.

In Tara Sfanta, Templierilor li s-au incredintat spre aparare mai multe cetati intarite si fortarete (krak-uri), ca de pilda: Saphet, Jaffa, Antiohia. Ei le-au stapanit si aparat pana la consumarea ultimului act al stapanirii cruciate in Orient: Caderea regatului latin al Ierusalimului.

In anul 1291 are loc ultima infrangere a fortelor cruciate din Orient, la asediul cetatii Saint Jean d’Acre. Aici s-au reunit pentru ultima data, intr-un efort disperat, membrii tuturor ordinelor monastice de cavaleri calugari pentru a face fata celor 20.000 oameni de sub comanda sultanului Al-Ashraf. Rolul decisiv l-au avut in aceasta confruntare Templierii si Ospitalierii, in fruntea carora se aflau cei doi maestri, Guillaume de Beaujeu pentru Templieri si Jean de Villiers pentru Ioaniti. In zorii zilei de 18 mai, negocierile au esuat si asediul a inceput. Langa Turnul Blestemat, maestrul templier si-a pierdut viata, dar cavalerii nu s-au lasat pana ce nu a pierit ultimul om si pana ce ranitii si mortii nu au fost evacuati spre corabiile crestine ce asteptau in port. La 28 mai, suparat pe rezistenta cruciatilor Templieri, sultanul ordona asaltul turnului. Imensul bastion se va prabusi inmormantandu-i laolalta pe mameluci si pe crestini. “Ordinul Templului din Ierusalim si-a celebrat funeraliile zdrobind 2000 de cadavre turcesti” (Rene Grousset)

Secole mai tarziu, aveam sa regasesc un episod similar in Mexic, la Camerone, in 1862 sub egida Legiunii Straine. Sa fie oare o simpla coincidenta intre Turnul Blestemat si hacienda (ferma, N.A.) sau un spirit nobiliar perpetuat in timp?


REUNIUNILE MARII LOJI MIXTE DIN FRANŢA


Agenţia de Presă Masonică din România are deosebita onoare şi plăcere de a vă informa despre reuniunile Marii Loji Mixte din Franţa, reuniuni care vor avea loc în lunile mai şi iunie ale acestui an.
Sâmbătă - 16 mai 2009 e.:v.: - va avea loc o Ţinută Albă deschisă în Orientul Miramas, ce va avea ca subiect central tema: "LA FEMME EN MACONNERIE".
Sâmbătă - 23 mai 2009 e.:v.: - va avea loc o Ţinută Albă deschisă în Orientul Brignoles, cu tema "L'AVENIR DE LA GLMF".
Sâmbătă - 6 iunie 2009 e.:v.: - va avea loc o Ţinută Albă deschisă în Orientul Lyon, care va aborta tema "LA FRANC-MACONNERIE MIXTE".

CONVENTUL MARII LOJI PROVINCIALE DIN VALENCIA, PARTE A MARII LOJI REGULARE DIN SPANIA, DIN LUNA MARTIE A ANULUI 2009 E.:V.:

SEMINARUL BRAZILIAN DESPRE NOUL REGULAMENT GENERAL AL MARELUI ORIENT AL BRAZILIEI


Noul Regulament General al Federaţiei, Legea Nr.: 0099 /9 decembrie 2008 e.:v.:, publicat în Buletinul Oficial Special al Marelui Orient al Braziliei, va fi tema unui Seminar coordonat de Suveranul Mare Maestru General Marcos José da Silva. Acesta va avea loc pe data de 25 aprilie, sâmbătă, între orele 14:00 - 17:30.

Suveranul Mare Maestru General al Marelui Orient al Braziliei, Prea Respectabilul Frate Marcos Jose da Silva (stânga) şi Marele Maestru Statal al Marelui Orient din Statul Goias, federat Marelui Orient din Brazilia, Prea Respectabilul Frate Euripides Barbosa Nunes (dreapta)

Agenţia de Presă Masonică din România salută decizia conducerii federale a G.:O.:B.: de a informa Fraţii Masoni despre legislaţia internă. Agenţia de Presă Masonică din România salută ADEVĂRATA MASONERIE REGULARĂ din lume şi faptul că aceasta a recunoscut eforturile depuse de noi, şi de colabortorii noştri, de a susţine activităţile MASONERIEI REGULARE.

PROTESTUL MARII LOJI FEMININE DIN ROMÂNIA CU PRIVIRE LA PUBLICAREA COMUNICATULUI DE PRESĂ AL M.:L.:N.:U.:R.: ŞI LA AFIRMAŢIA FĂCUTĂ

luni, 20 aprilie 2009

PROTESTUL MARII LOJI FEMININE DIN ROMÂNIA CU PRIVIRE LA PUBLICAREA COMUNICATULUI DE PRESĂ AL M.:L.:N.:U.:R.: ŞI LA AFIRMAŢIA FĂCUTĂ DE UNUL DINTRE EX-CORESPONDENŢII NOŞTRI ÎN NUMELE A.:P.:M.:R.:

Agenţia de Presă Masonică din România cere scuze autorităţilor masonice din cadrul M.:L.:F.:R.:, precum şi autorităţilor masonice Universale care au înaintat un protest cu privire la Comunicatul de presă al M.:L.:N.:U.:R.: publicat, la data de 11 aprilie 2009 e.:v.:, de către A.:P.:R.:M.:

Agenţia de Presă Masonică din România recunoaşte că nu a cerut dreptul la replică, în ceea ce priveşte acel comunicat. Ne cerem scuze în mod public şi aşteptăm, din partea Cancelariei M.:L.:F.:R.: un comunicat prin care se vor aduce probe clare împotriva calomniilor aduse de M.:L.:N.:U.:R.:, prin intermediul comunicatului de presă emis la data de 22 martie 2009 e.:v.:

COMUNICAT IMPORTANT - CONVENTUL MARII LOJI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA

miercuri, 15 aprilie 2009


Agenţia de Presă Masonică din România are deosebita plăcere de a vă anunţa de reuniunea anuală a Marii Loji Naţionale din România, unica Obedienţă Masonică Regulară, recunoscută de Marea Lojă Mamă a Lumii, Marea Lojă Unită din Anglia.
Conventul va avea loc pe data de 25 aprilie 2009 e.:v.:, în Orientul bucureşti, eveniment la care vor participa înalţi reprezentanţi ai Masoneriei şi Ordinelor din România, printre care amintim Ritul de York, Ritul Scoţian, Antic şi Acceptat, Ritul Memphis-Misraim, şi din Străinătate.
Agenţia de Presă Masonică din România salută evenimentul masonic al Marii loji Naţionale din România şi Tabloul Marilor Demnitari şi Oficieri, dorindu-le ca totul să decurgă conform propunerilor.

CELEBRĂRI ALE ORDINUL CAVALERILOR TEMPLIERI DIN SLOVENIA ŞI VENEZUELA

ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU EUROPAMarele Priorat General din America Latină. În Orientul Venezuela, în această lună, Don Juan Vicente Nunez Alvarez, Marele Prior Magistral, a fost recunoscut de către Marele Conciliu Mondial al Magnum Magisterium ca Mare Prior General pentru America Latină, urmând ca pe data de 27 septembrie, să fie realizată Instalarea tabloului care îl va acompania pe acesta în îndeplinirea funcţiilor sale. Evenimentul va avea loc în Orientul Callao, Marele Orient Peru.


În Europa, în Marele Orient Slovenia, a fost sărbătorit Ordinul şi prezenţa sa de 70 de ani în Oraşul Vila Bled. Aici a avut loc Instalarea şi Consacrarea Magnum Magisterium al Ordinului. A prezidat Don Carmelo di Bella şi Marele Cancelar al Ordinului, Dimitrij Klinar. Marii Priori Magistrali şi Comandori ai Ordinului au fost învestiţi şi consacraţi.

TINERII ORDINUL DEMOLAY DIN BRAZILIA, STATUL GOIAS, A INSTALAT PRIMUL COLECTOR ECOLOGIC

Pe data de 5 aprilie, a acestui an, tinerii Ordinului DeMolay, au instalat în faţa sediului central al Marelui Orient din Goias, primul colector ecologic. Iniţiativa are la bază Programul Goiania, Colectă Selectivă, creat de Prefectura Goiania, în colaborare cu societatea civilă, grupuri private. Marele Maestru Barbosa Nunes, a mulţumit tinerilor Ordinului DeMolay, precum şi primarului oraşului Goiania, Dr. Iris Rezende, invitând toţi masonii să se alăture acestui minunat program.
AGENŢIA DE PRESĂ MASONICĂ DIN ROMÂNIA, SUB AUSPICIILE INTERNATIONAL MASONIC NEWS AGENCY, FELICITĂ MARELE ORIENT DIN BRAZILIA PENTRU ACEASTĂ MINUNATĂ INIŢIATIVĂ, TRĂGÂND UN SEMNAL DE ALARMĂ ŞI ATENŢIONÂND MASONERIA DIN ROMÂNIA DE FAPTUL CĂ INACTIVITATEA SA ÂN PLANUL SOCIAL ESTE PE CÂT SE POATE DE SIMŢITĂ. FACE APEL LA BUNA LOR CREDINŢĂ, SPERÂND CA, ÎN CURÂND, SĂ VADĂ ASTFEL DE MICI, DAR ÎNSEMNATE, INIŢIATIVE CIVICE ŞI ÎN ORIENTELE DIN MARELE ORIENT ROMÂNIA.

CLUBUL ROTARY ROMÂNIA A LANSAT INVITAŢIA PENTRU BALUL PRIMĂVERII 2009 - EDIŢIA A VI-a

Pe data de 25 aprilie, anul 2009 e.:v.:, Clubul Rotary România se va reuni în Orientul Bârlad pentru a celebra Balul Primăverii 2009 - Ediţia a VI-a.
Clubul Rotary Barlad,

membru al retelei de cluburi Rotary International,isi desfasoara activitatea in orasul nostru de peste 7 ani, avand ca aplicatie ajutarea comunitatii locale, indeosebi in directiile invatamant si educatie, sanatate, batrani si copii cu nevoi speciale .

in acesti ani de activitate donatiile facute au ameliorat dotarea Spitalelor de Adulti si de Copii din Barlad, scoala de Muzica si Arte, Spitalul Tutova, Centru de persoane cu handicap neuromotor Husi, etc. ... si au incurajat anual prin Premiile Rotary cei mai merituosi elevi ai Barladului - elevii cu rezultate deosebite la olimpiadele scolare.

Pentru anul in curs, Rotary Club Barlad are in desfasurare un proiect deosebit de ambitios, achizitionarea si darea in folosinta a unui echipament de imagistica medicala tip RMN . Acest proiect, in valoare de 55.000 USD, este cu atat mai necesar comunitatii locale, si nu numai, cu cat pe o raza de 100 Km in jurul orasului nostru nu exista un astfel de echipament.

Prin prezenta invitatie, R.C. Barlad va adreseaza rugamintea de a participa la Balul Primaverii 2009 - editia a VI-a, ocazie cu care prin sponsorizarea facuta de d-voastra, puteti participa direct la achizitionarea acestui echipament.

Cu consideratie,
President R.C. Barlad
Bebi Ioan Lapusneanu

80 DE ANI DE ROTARY IN ROMANIA SI LA BUCURESTI

Dragi prieteni rotarieni,In aprilie 2009 clubul nostru aniverseaza 80 de ani de la prima sa infiintare. Ne face o deosebita placere sa va invitam sa fiti alaturi de noi la:

80 DE ANI DE ROTARY IN ROMANIA SI LA BUCURESTI

Dragi prieteni rotarieni, Ne face o deosebita placere sa va invitam sa fiti alaturi de noi la 80 DE ANI DE ROTARY ÎN ROMÂNIA ŞI LA BUCUREŞTI

23-24 şi 25 aprilie 2009

Programul evenimentului

Joi 23.04.2009 - Redeschiderea Muzeului „Th. Aman" (în urma lucrărilor de restaurare, parte din ele sponsorizate de RC Bucuresti impreuna cu RC Bucuresti Atheneum, RC Bucuresti Continental si RC Bucuresti Curtea Veche), în colaborare cu Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti şi Primăria Capitalei.

-Vernisajul Expoziţiei documentare „80 de ani de Rotary în România şi la Bucureşti" si conferinta de presa despre eveniment. Locatia expoziţiei: Holul Muzeului de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti (Palatul Şuţu).

Vineri 24.04.2009 - Excursie la Sinaia (Castelul Peles), Bran, Moeciu, impreuna cu membrii Cluburilor Rotary din strainatate care vor participa la acest eveniment. Costul de participare la excursie (include transport cu autocar, bilete intrare Peles si Bran, pranz tarziu - in jur de ora 15.00) este de 220 lei.

Sâmbătă 25.04.2009 - Concert aniversar cu participarea orchestrei Filarmonicii „George Enescu", dirijor maestrul Rick Tegaard (Suedia), si a pianistului Silvan Negruţiu, bursier al RC Bucuresti. Concertul va avea loc la Ateneul Roman, incepand cu ora 11.00. Fondurile colectate cu aceasta ocazie vor fi destinate sprijinirii altor talente romanesti prin burse ale clubului nostru si la renovarea sectiei de pediatrie a Spitalului CFR2 din Bucuresti. Costul unei invitatii pentru o persoana este de 100 lei.

-Bal aniversar la J.W.Marriott Bucharest Grand Hotel. Taxa de participare este de 400 lei. Gazda evenimentului va fi doamna Maia Morgenstern. Se vor atrage fonduri destinate restaurarii de fresce si icoane bizantine (aflate in patrimoniul Muzeului de Arta al Romaniei) salvate in urma refacerii Bisericii Episcopale din Curtea de Arges (astazi Biserica Manastirii Curtea de Arges), la sfarsitul secolului al XIX-lea.

Oferta cazare:

Pentru acest eveniment, partenerul nostru, hotelul JW Marriott , are o oferta speciala:
- camera single: 123 Euro + 12% (taxe) = 138 Euro/camera/noapte
- camera dubla: 142 Euro + 1% (taxe) = 159 Euro/camera/noapte

Tarifele includ acces la World Class Health Academy (piscina, sauna si sala de fitness) si mic dejun (pentru una, respectiv doua persoane pe camera) servit in Restaurantul Cupola si taxele locale (City Tax 3% si TVA 9%).

Va asteptam cu drag pentru a sarbatori acest eveniment impreuna in spiritual Rotarian care ne anima si pentru binele celor care au nevoie de noi. Inscrierile se fac la secretarul clubului nostru, dna. Meda Vasiliu la:

Email: meda.vasiliu@marriott.comFax: 021 403.1001Tel: 021 403.1009 sau 0724-200 907Din motive organizatorice, va rugam sa faceti inscrierile pana la data de 10.04.2009.
Va multumim.
Cu prietenie rotariana,
Stefan Gheorgiu
Presedinte R.C. Bucuresti

AGENŢIA DE PRESĂ MASONICĂ DIN ROMÂNIA DOREŞTE A URA, CU ACEASTĂ MINUNATĂ ŞI ISTORICĂ OCAZIE, UN CĂLDUROS LA MULŢI ANI ŞI O VIAŢĂ ÎNDELUNGATĂ CLUBULUI ROTARY ROMÂNIA, PENTRU ÎMPLINIREA A 80 DE ANI, PROFANI, PENTRU EXISTENŢA LOR PE TERITORIUL STATULUI NAŢIONAL, SUVERAN ROMÂN.

ORIENTUL ISTAMBUL A GĂZDUIT A 3-a REUNIUNE MASONICĂ INTERNAŢIONALĂ

marți, 14 aprilie 2009

Marele Orient Turcia şi Orientul Istambul, Orientul ce leagă Asia de Europa, au găzduit a III-a Reuniune Masonică Internaţională, pe data de 4 aprilie 6009. Sub egida "Interacţiuni şi Înţelegeri Culturale în Perspectiva Păcii Universale", A avut loc una din cele mai importante reuniuni masonice europene din luna aprilie a acestui an.
Marele Maestru Metin Ansen, din partea Marii Loji Liberale din Turcia, a deschis lucrările. La eveniment au participat ilustre nume ale unora dintre cei mai importanţi masoni din Europa: Pierre Lambicchi şi Vassilos Paktas. Au avut intervenţii Gérard Fellous, specialist în Drepturile Omului la Organizaţia Naţiunilor Unite, Didier Doucet, profesor universitar, Omer Tecimer, scriitor şi eseist, Nakana Diakite Prats, antropolog şi istoric şiVincent Pelloquin, coordonatorul unui ONG.

La finele acestor lucrări, Marele Orient Lusitan a avut deosebita plăcere de a anunţa faptul că următorul eveniment de acest fel va avea loc în Portugalia, sub auspiciile sale. Orientul Lisabona va găzdui evenimentul de anul viitor, lucru ce va coincide cu a II-a Reuniune Internaţională din Lisabona, promovată de Masoneria Portugheză. Tema, anunţată de Marele Maestru al Marelui Orient Lusitan, Antonio Reis, va fi "Actualitatea Valorilor Republicane".

Agenţia de Presă Masonică din România

mulţumeşte pentru acest articol

I.: Fr.: A. A. M.: M.:

A DOUA REUNIUNE MASONICĂ INTERNAŢIONALĂ INTER-OBEDENŢIALĂ ÎN IERUSALIM

luni, 13 aprilie 2009


Agenţia de Presă Masonică din România are deosebita plăcere de a vă invita la Ierusalim, în Marele Orient Israel. Evenimentul va avea loc între zilele de 30 aprilie - 7 mai 2009 e.:v.:, după care vor fi organizate, la cerere, excursii de trei zile la Petra, în Iordania, sau chiar pe Muntele Sinai.SYMPOSIUM - DU FANTASME A LA REALITE


Confederaţia Internaţională Franc-Masonică va organiza pe data de 30 mai, 2009 e.:v.:, Simpozionul Du Fantasme a la Realite. Evenimentul va avea loc în Orientul Versailles, Marele Orient Franţa, între orele 10 - 19 vor avea loc seminariile şi conferinţele, precum şi prânzul. Pentru mai multe amănunte, Agenţia de Presă Masonică din România, vă invită să îl contactaţi pe Jean-Luc Saint la adresa de mail szmposiummm@hotmail.fr


MASONERIA LATINO/AMERICANĂ LA SUPERLATIV, LITERALMENTE

joi, 9 aprilie 2009

Agenţia de Presă Masonică din România vă prezintă, în exclusivitate, un articol scris de I.: Fr.: A. A. M.: M.: despre cele mai mari, două, sedii ale Masoneriei din America Latină. Ambele au fost construite într-o manieră futuristă. Primul, cel din Havana, capitala statului cubanez, are, astăzi, un aspect futurist doar prin prisma epocii în care a fost construit. Este cel mai impunător sediu masonic din America Latină, cel mai înalt şi vizibil, cel mai mare monument masonic din acea parte a lumii.Clădirea este înţesată cu simboluri masonice, de la ceasul de pe clădire, încă funcţionabil, până la picturile laterale şi globul pământesc aflat pe acoperişul edificiului.


Clădirea masonică este structurată pe zece etaje, la care se adaugă şi parterul şi subsolul.

Al doilea sediu, cel mai spaţios, este cel al Marelui Orient din Brazilia, care este şi cea mai mare Obedienţă Masonică din America Latină, numărând câteva zeci de mii de membri, la fel ca şi Marea Lojă din Cuba, care este a doua ca mărime din America Latină, ambele fiind recunoscute de Marea Lojă Unită din Anglia.Sediul Marelui Orient din Brazilia a fost mutat, în a doua jumătate a secolului al XX-lea de la Rio de Janeiro, la Brasilia, pe atunci recent construitul Orient dedicat administraţiei federale a Braziliei. Construcţia este în ton cu parfumul arhitectural al oraşului, clădirea fiind plină de unghiuri de 90 de grade şi de simboluri masonice. Însumează peste 8.000 de metri pătraţi, desfăşuraţi pe etajul unu şi doi al edificiului. Marele Orient din Brazilia dispune şi de un iaz şi un mic parc. Marele Orient din Brazilia este cea mai tehnologizată Obedieţă din cele două Americi, fiind, probabil, şi cea mai tehnologizată din lume. Acesta dispune de un sistem informatic modern, de un radio şi de o televiziune, de publicaţii on-line, dar şi de publicaţii editate şi vândute publicului larg.Articol scris de I.: Fr.: A. A. M.: M.:

 
 
 

Masonic Press Agency

Masonic Times

Agencia de Prensa Masónica

DIARIO MASÓNICO

Agência de Imprensa Maçônica