Art. 6 din Constituția Agenției va fi amendat

luni, 4 mai 2015

Ca urmare a evenimentelor care au avut loc în luna aprilie a acestui an și în urma vizitei de lucru efecutate în perioada 1-3 mai la Londra, Secretarul General va convoca, în sesiune extraordinară, Consiliul pentru a cere amendarea Constituției (Articolul 6). Sesiunea va avea loc în perioada 18-21 mai 2015. Este pentru prima dată când Actul Constitutiv suferă o modificare. Conform Constituției, procedura de amendare a Art. 6 va fi supusă votului consultativ al Consiliului în urma unei dezbateri. Amendamentul prevede eliminarea alineatului al doilea: "Se interzice folosirea termenilor de REGULAR și IREGULAR". Prin urmare, Agenția va putea aplica, fără restricții, Art. 6 în politica sa externă și în noua politică editorială.


 
 
 

Masonic Press Agency

Masonic Times

Agencia de Prensa Masónica

DIARIO MASÓNICO

Agência de Imprensa Maçônica