Interviu cu Marele Maestru al Marii Loji de Stat, Suverane şi Independente "El Potosi", Israel HERNANDEZ ARRIAGA

duminică, 19 decembrie 2010

Prea Respectabile Mare Maestru al Marii Loji de Stat, Suverane şi Independente "El Potosi", Israel HERNANDEZ ARRIAGA, lumea trece printr-o perioadă foarte intensă, dat fiind faptul că se consideră că Summit-ul COP16 nu va putea oferi mai mult decât COP15 din Danemarca.


1. Pe 29 noiembrie 2010 a început Summit-ul COP16. Ultima reuniune (cea din Copenhaga, Danemarca) nu a avut rezultatele dorite de multe ţări participante. Credeţi că această reuniune va putea aduce ceva nou în ceea ce priveşte Schimbările Climatice?

Cu tristeţe mă îndoiesc. Din păcate multe ţări participante la acest Summit au afirmat chiar înainte de reuniune faptul că „Cancun nu va salva lumea”. Atitudinea acestor membri marchează poziţia lor finală. Pot apărea idei, se pot căuta acorduri, dar poziţia lor de început este aceea de a nu susţine compromisurile care pot apărea. Se poate ca multe din aceste poziţii să se supună intereselor economice, decât unui angajament decisiv în beneficiul casei tuturor, care este Terra.

2. Anul trecut, în decembrie, Marele Maestru al Marilor Loji Unite ale Germaniei (Fratele Rüdiger Templin) nu a considerat relevant Raportul COP15. Marele Maestru a cerut Francmasonilor din Germania şi din întreaga lume să înceapă să acţioneze fiecare în parte pentru a-şi aduce aportul la reducerea consumului de energie. Credeţi că Francmasoneria şi Francmasonii pot juca un rol activ în acest proces aparent ireversibil?

În mod categoric. Angajamentul nostru este acela de a lucra în beneficiul umanităţii şi, de aceea, nu putem lăsa deoparte aspecte atât de relevante precum grija pentru mediul înconjurător. De exemplu, dacă o Mare Lojă are 60 de Loji, să ne imaginăm că fiecare dintre acestea ar putea “adopta” un parc public şi l-ar menţine curat şi l-ar reîmpăduri, aceasta ar însemna că 60 de parcuri din comunitatea noastră ar ajuta la curăţarea atmosferei.

Dacă, ca model al acestui mare lanţ universal am multiplica efortul la nivel global, ca o Familie Universală, câte hectare ar fi protejate de Masonerie? Am putea măsura impactul pozitiv al acestei activităţi? Să ne imaginăm impactul social şi de mediu care ar fi produs de Ordinul nostru în lume.

3. Marea Lojă din care faceţi parte se implică activ în protejarea mediului înconjurator? Şi în ce fel o face?

Impulsionăm munca Fraţilor care, în particular, se dedică acestor activităţi. Avem şi participanţi în mişcările sociale, care se opun activităţilor industriale ce au un impact puternic negativ asupra mediului înconjurător, în primul rând pentru că în oraşul nostru apa este o resursă limitată şi unele industrii, în afara de faptul că consumă un volum ridicat din acest preţios lichid, îl contaminează cu substanţe care sunt letale, precum arsenicul. Mulţi din cei care facem parte din „El Potosi” avem profesii care ne permit, pe termen scurt, să susţinem proiecte mai concrete despre care vă vom ţine la curent.

4. Masoneria din Brazilia încearca să protejeze Amazonia. Mai multe organizaţii masonice au implementat proiecte în acest sens. Cât de eficientă poate fi relaţia dintre instiţutiile statului şi Masonerie?

Consider că este de o importanţă vitală. În acest fel Masonii pot veghea pentru ca guvernele ţărilor noastre să treacă de la vorbe la fapte. În primul cred că trebuie să le cerem Fraţilor noştri Americani să caute canale de dialog şi de lucru cu Guvernul ţării lor pentru a fi semnate acordurile de la Kyoto şi pentru a se întreprinde acţiuni concrete, orientate spre protecţia mediului înconjurător.

De asemenea, consider că uniunea Europeană trebui să preia conducerea, amestecând ţările membre într-un bloc care să combată schimbările climatice. Din păcate ţara mea este unul dintre statele cu un crescut indice de tăiere de arbori, fapt pentru cate nici Masoneria Mexicană nu trebuie să aştepte să se plătească o factură mare, atât economică, cât şi socială, pentru impactul acestei activităţi până când vom ajunge la o criză majoră ecologică.

Ordinul nostru trebuie să contribuie la integrarea a ceea ce a fost dispersat până azi economia, natura şi societatea. Dacă nu impulsionăm această integrare, în termeni de mediu, nu realizăm justiţia socială care ne este ilustrată în Instituţie.

5. Care este viziunea dumneavoastră, ca simplu cetăţean, asupra viitorului naturii de pe Planeta noastră? Este educaţia o cale de urmat în acest sens?

Există ocazii în care, după masă, în familie, vorbim despre faptul că până într-un anumit punct, omul a devenit o plagă pentru planetă. Dependenţa noastră de combustibilii fosili şi scăzutul interes în dezvoltarea surselor de energie alternativă ne-a dus în spirală spre dezastru.

Toţi avem responsabilitate în această chestiune. Dacă, prin analogie reflectăm, cred că se poate percepe mai clar cu ceea ce ne confruntăm. Să ne gândim la un copil care, în condiţii normale de sănătate, are o temperatură a corpului de 37 grade C. Acum, ce s-ar întâmpla dacă-i creşte temperatura cu 1,5 grade C? Atunci ar apărea febra, care poate inclusiv să-i producă convulsii sau cel puţin să-i producă tahicardie.

Dacă facem paralelă la planeta noastră, vorbim despre faptul că dacă nu vom lua măsuri responsabile pro mediu înconjurător, atunci temperatura planetei ar creşte cu 1,4 grade C, până la 5,5 grade C înainte de anul 2100, atunci nu ar produce această creştere de temperatură o „convulsie planetară”?

Pe de altă parte, în mod cert educaţia este un factor transcedent. De fapt, noile generaţii au o mai mare sensibilitate şi conştiinţă faţă de acest aspect, decât noi. Copiii de astăzi caută produse reciclabile sau refolosibile, nu ca o disciplină economică, ci ca un câmp multidisciplinar de studiu, pe care trebuie să-l impulsionăm pentru a proteja viaţa umană pe planeta noastră, cu o dezvoltare a ţărilor şi comunităţilor într-o manieră durabilă.

Prea Respectabile Mare Maestru al Marii Loji de Stat, Suverane şi Independente "El Potosi", Israel HERNANDEZ ARRIAGA, Agenţia de Presă Masonică din România (APMR) vă mulţumeşte pentru amabilitatea de a ne acorda acest interviu.


 
 
 

Masonic Press Agency

Masonic Times

Agencia de Prensa Masónica

DIARIO MASÓNICO

Agência de Imprensa Maçônica