Radu Bălănescu - Mare Maestru al Marii Loji Naţionale din România

sâmbătă, 6 noiembrie 2010


Prea Respectabilul Mare Maestru Radu Bălănescu este absolvent al Facultăţii de Medicină şi Farmacie CAROL DAVILLA (ilustru Frate al Ordinul Masonic Român). Conduce Catedra de Chirurgie Ortopedie Pediatrică din cadrul aceleiaşi instituţii. Din 2007 ocupă funcţia de Director Medical al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii GRIGORE ALEXANDRESCU. A condus mai multe programe de cercetare şi are peste 150 de lucrări ştiinţifice prezentate, fiind autorul a mai multor lucrări de specialitate. De asemenea, a participat la mai multe congrese internaţionale din Germania, Belgia, Italia şi Statele Unite ale Americii.

Radu BĂLĂNESCU
Mare Maestru
Marea Lojă Naţională din România

Venerabilul Frate Radu Bălănescu (al Respectabilei Loji Dale Woodword din Bucureşti) a fost ales în 2006 Pro Mare Maestru al marii Loji Naţionale din România, cu un an înainte fiind Inspector Expert pentru orientul Bucureşti. A fost cel acre a conceput şi elaborat Programul de Asistenţă Medicală pentru MLNR şi cel care a elaborat Proiectul Centrului pilot de consiliere al Marii Loji. De acum doi ani şi până în prezent şi-a dedicat activitatea Forumului Oamenilor de Ştiinţă şi Cultură din cadrul MLNR.

Este membru de onoare al mai multor Loji din ţară, printre care amintim: Lafayette, Leonardo da Vinci, Novus Ordo, Pitagora, Cavalerii Sfântului Gheorghe, Cavalerii Luminii etc.


 
 
 

Masonic Press Agency

Masonic Times

Agencia de Prensa Masónica

DIARIO MASÓNICO

Agência de Imprensa Maçônica