IMNA şi-a suspendat activitatea

miercuri, 28 octombrie 2009

International Masonic News Agency şi-a încetat activitatea. După ce, în urma reuniunii din Orientul Lisabona, a fost dizolvată Adunarea Generală a IMNA, acolo unde APMR a fost reprezentată de domnul Ivan Stănescu, Secretar pentru Afaceri Externe, şi după excluderea Masonic Post, a fost luată decizia suspendării activităţii IMNA, pentru o perioadă nedeterminată.
În conformitate cu acest lucru, Agenţia de Presă Masonică din România, în virtutea Cartei şi a Declaraţiei de Principii, anunţă retragerea din IMNA, a sa şi a tuturor structurilor sale, a colaboratorilor, corespondenţilor şi reprezentanţilor oficiali.
Agenţia de Presă Masonică din România, a înaintat o propunere Înaltului Reprezentat IMNA, prin care Frăţia Sa este invitat să se implice activ şi public în proiectele internaţionale ale APMR, în calitate de Secretar General al acestei structuri informative. În condiţiile acceptării acestei demnităţi, acesta va fi primul Secretar General al APMR şi va coordona, direct, afacerile externe ale APMR, precum şi Secretariatul General şi proiectele şi programele culturale.

 
 
 

Masonic Press Agency

Masonic Times

Agencia de Prensa Masónica

DIARIO MASÓNICO

Agência de Imprensa Maçônica