Marea Lojă Masonică din Statul Goias recunoaşte munca depusă de Agenţia de Presă Masonică din România şi meritele sale

luni, 19 octombrie 2009

Or.'. Goiânia, Brazilia. În data de 19 octombrie 2009, Agenţia de Presă Masonică din România a primit, prin intermediul canalului diplomatic, o notificare oficială a recunoaşterii meritelor sale din Brazilia. Cabinetul Marelui Maestru Ruy Rocha de Macedo 33, Preşedinte al Confederaţiei Masoneriei Simbolice din Brazilia (CMSB), a emis decretul 222 din 2008/2011, prin care se acordă echipei Agenţiei de Presă Masonică din România, condusă de Fratele Fondator, recunoaşterea oficială a muncii sale depuse peste hotare, prin promovarea evenimentelor masonice, din cea mai importantă şi mare Vale Masonică a Americii Latine, Brazilia.
Fratele Fondator va scrie, personal, o scrisoare de mulţumire, adresată Marelui Maestru, prin care va exprima sincerele noastre sentimente de apreciere şi mulţumire pentru recunoaşterea muncii noastre care, spre bucuria noastră şi a Fraţilor din Brazilia, a adus Masoneria Naţională din Brazilia la o scară globală.Către
Iluştrii Fraţi ai
AGENŢIEI DE PRESĂ MASONICĂ DIN ROMÂNIA
Or.˙. România-Bucureşti
Marea Lojă Masonică din Statul Goias (Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás) vede prin intermediul prezentei expresia cea mai sinceră de mulţumire şi recunoaştere a briliantei munci dezvoltate de Agenţia de Presă Masonică din România, prin Marele său Secretar pentru Afaceri Externe, Ivan Stănescu.
Această relaţie de parteneriat cu Marea Lojă goiană, începută în perioada desfăşurării celei de-a XXXVIII-a Adunări Generale a CMSB - Confederaţia Masoneriei Simbolice din Brazilia, aici, în Goiânia-Goiás, a oferit comunităţii masonice internaţionale un acces simultan la informaţiile masonice legate de evenimentele promovate de Masonerie în Statul nostru. Încă de pe atunci am început să strângem mai mult lanţurile fraternităţii, dovedind lumii caracterul universal al Sublimului nostru Ordin.
Modelul de persistenţă, idealism şi devotament a întregului Grup al APMR serveşte ca model pentru noi şi este un stimul pentru a rămâne împreună în viitoarele parteneriate.
Fraternalmente,
Ruy Rocha de Macedo
Mare Maestru

 
 
 

Masonic Press Agency

Masonic Times

Agencia de Prensa Masónica

DIARIO MASÓNICO

Agência de Imprensa Maçônica